Avioero [fr]

Huom. Avioeron kirjaamista Ranskan rekistereihin voit hakea Ranskan konsulaatista ainoastaan siinä maassa, jossa sinut on tuomittu avioeroon.

1.3.2001 jälkeen EU:n jäsenmaassa (poislukien Tanska) tuomittu avioero

Jos olet hakenut avioeroa Suomessa 1.3.2001, voit pyytää ranskalaisen syntymätodistuksen ja avioliittotodistuksen saattamista ajan tasalle heti kun tuomioistuin on antanut päätöksensä avioerosta.

Anoaksesi avioeron kirjaamista, sinun tulee lähettää konsulaattiin:

- Allekirjoittamasi ja päiväämäsi kirjallinen pyyntö virkatodistusten päivittämisestä. Jos sinut on vihitty avioliittoon ulkomailla eikä Ranskan viranomaisella ole vihkitodistustasi, sinun tulee tähdentää, että anot ranskalaisen syntymätodistuksesi saattamista ajan tasalle

- Tuomioistuimen lopullinen päätös avioeroon tuomitsemisesta alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna kopiona, ranskaksi tai englanniksi Apostille-todistuksella

- 39 artiklassa tarkoitettu todistus, sinut avioeroon tuominneen toimivaltaisen viranomaisen täyttämänä

- Jos sinulla ei ole em. todistusta, kopio ajan tasalla olevasta ulkomaalaisesta virkatodistuksesta, jossa on maininta avioerosta

- Jos olet syntynyt Ranskassa: alle 3 kuukautta vanhat ranskalaiset virkatodistukset (syntymä- ja avioliittotodistus, tilaa syntymäpaikkakuntasi Mairiestä tai netistä)

- Jos olet syntynyt muualla kuin Ranskassa: alle 6 kuukautta vanhat virkatodistukset (tilaa osoitteesta Service Central d’Etat Civil, 11 rue de la Maison Blanche 44941 NANTES CEDEX 9, tai netistä)

2 -Muut tilanteet

Jos sinut on tuomittu avioeroon Tanskassa tai EU:n ulkopuolisessa valtiossa tai ennen 1.3.2001, sinun tulee osoittaa pyyntösi toimivaltaiselle viranomaiselle:

- Jos sinut on vihitty Ranskassa: vihkipaikan alueella toimivaltaiselle toisen asteen tuomioistuimelle (Tribunal de grande instance, lista tuomioistuimista)

- Jos sinut on vihitty muualla kuin Ranskassa: Tribunal de grande instance de Nantes
Monsieur le Procureur de la République
Près le Tribunal de Grande Instance de Nantes
Service de l’état civil des Français à l’Etranger
19 Quai François Mitterrand
44941 NANTES CEDEX 9

3 -Konsulaatin yhteystiedot

Puh. (358) (9) 618 78 326
S-posti

Julkaistu 30/05/2018

Sivun alkuun