Ranskan instituutti ja Suurlähetystön tiede- ja kulttuuriosasto [fr]

Ranskan instituutti

Instituutin omat sivut

institut(at)france.fi

Vuonna 1968 perustettu Ranskan kulttuurikeskus, nyk. Ranskan instituutti, joka perustamisensa jälkeen on toiminut useissa osoitteissa Helsingissä, on aina ollut ranskan kielen ja ranskalaisen kulttuurin keskus.

Ranskan instituutin toiminta perustuu kontaktiverkostoon, jonka avulla saadaan ranskalaiselle kulttuurille laadukasta näkyvyyttä suomalaisessa kulttuurikentässä. Instituutin sijainti heijastaa myös tahtoa uudistaa asiakaskuntaa ja lähestymistapoja, joissa otetaan huomioon kuuluminen yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Ranskan Instituutin kirjastossa on 20.000 teosta: DVD- ja CD-levyjä, kirjoja, lehtiä, Campus France -palvelun tiedotuspiste korkeakouluopinnoista, sekä laaja tarjonta digitaalisia dokumentteja Culturethèquen kautta. Kirjaston aineisto ja tarjonta on suoraan sidoksissa nyky-Ranskaan. Valikoimissa on teemakokoelmat Art de vivre à la française, Création contemporaine française ja Débat d’idées, sekä opiskelijoille omistettu osasto, ja pelitila.

Ranskan instituutti kehittää digitaalisia toimintatapoja kaikissa aktiviteeteissaan. Kielikurssit perustuvat vaativaan laatuluokitukseen. Kursseja järjestetään Instituutin tiloissa, etänä (verkko-opetuksena) ja yrityksissä sekä valtiollisissa ja kunnallisissa laitoksissa.

Kurssitarjonta on moderni ja monipuolisine kurssityyppeineen joustava, jotta se voisi vastata jokaisen tarpeisiin. Tarjolla on DELF- ja DALF-kielidiplomien vaatimuksia vastaavia kursseja. Nämä tutkinnot ovat kansainvälisesti tunnustettuja ja ovat avuksi kun suomalaiset opiskelijat, tutkijat ja ammatti-ihmiset liikkuvat maailmalla.

Tarjolla on myös erikoiskursseja ja -diplomeja opetuksen sopeuttamiseksi työelämän vaatimuksiin.

Ranskan suurlähetystön kulttuuriosasto

Ranskan suurlähetystön kulttuuriosasto (SCAC) toteuttaa toiminnassaan kulttuurin, tieteen, opetuksen, kieliasiain ja AV-alan yhteistyöpolitiikan suuria linjoja. Kulttuuri- ja tiedeneuvos, joka on myös Ranskan kulttuurikeskuksen johtaja, vastaa yhteistyön toteuttamisesta noudattaen suurlähettilään antamia yleisiä tavoitteita. Kulttuuriosasto ja Ranskan instituutti ovat fuusioituneet yhteen.

Kulttuuri-, tiede- ja taidesuhteista allekirjoitettiin ensimmäinen protokolla Pariisissa 11. lokakuuta 1968. Sitä seurasi Helsingissä kaksi vuotta myöhemmin allekirjoitettu kulttuuri- ja tiedeyhteistyösopimus. Yhteistyö on kehittynyt merkittävällä tavalla sen jälkeen kun Suomi vuonna 1995 liittyi Euroopan unioniin.

Yhteistyö kattaa erilaiset alat kieltenopetuksesta maiden koulujärjestelmien väliseen yhteydenpitoon, yliopistolliseen, tieteelliseen ja tekniseen yhteistyöhön, kulttuuri- ja taidevaihtoon, AV-alan yhteistyöhön, matkailun edistämiseen, urheiluun, digialan teollisuuteen ym. Ranskan instituutti ja kulttuuriosasto ovat mukana kaikkien alojen vuoropuhelun kehityksessä. Ranska on nyt useilla aloilla Suomen aivan tärkeimpien kumppaneiden joukossa. Ranska on hyvin edustettuna Suomessa niin musiikin, teatterin, uuden sirkuksen, nukketeatterin kuin kuvataiteen ja elokuvankin saralla ja sijoittuu toiseksi ulkomaalaisopiskelijoiden määrässä (Suomeen tulee vuosittain 1200 ranskalaisopiskelijaa Erasmus-vaihtoon). Tiedeyhteistyössä Ranska on Ison-Britannian ja Saksan kanssa Suomen tärkeimpiä kumppaneita.

Kulttuuriosaston ja Ranskan instituutin vuosittainen toimintaohjelma vastaa tähän kehitykseen ja suhteiden tiivistymiseen luomalla erityistukia tietyille aloille, tukemalla asiantuntijavaihtoa ja valloittamalla uusia aloja. Ohjelman avulla voidaan myös tuoda Suomessa esiin tavoitteet, jotka liittyvät Ranskan kulttuurivientiin: lisätä osallistumista keskusteluun, lisätä ranskalaistuotantojen näkyvyyttä taidekentällä, tukea teknologia- ja tiedeyhteistyön kehittymistä sekä edistää monikielisyyttä Euroopassa.

Julkaistu 16/03/2020

Sivun alkuun