Digitaaliasiain apulaisministeri Axelle Lemairen Suomen vierailu 18.-19.11.2014 [fr]

Ranskan digitaaliasioista vastaava apulaisministeri Axelle Lemaire vieraili Helsingisssä 18. ja 19. marraskuuta 2014 ja osallistui Slush-tapahtumaan.

Axelle Lemaire on digitaaliasioista vastaava apulaisministeri talous-, teollisuus- ja digitaaliasioiden ministeriössä. Auttaakseen ranskalaisia kasvuyrityksiä nopeaan kasvuun ja omaksumaan globaalia kunnianhimoa digiasiainministeri Lemaire on hiljattain myöntänyt yhdeksälle kaupungille « Métropole French Tech »-laatumerkin.

Axelle Lemaire puhui tiistaina 18. marraskuuta Slushissa start-up -yritysten kasvuympäristöistä Ranskassa. Slushissa kohtasivat 3600 startup-yritystä ja 750 sijoittajaa. Lemaire tapasi myös elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren ja opetusministeri Krista Kiurun.

Ministerin haastattelu Helsingin Sanomissa:

Ranskan digiministeri vaatii suitsia kansainvälisille nettijäteille
Ulkomaat 21.11.2014 21:55 www.hs.fi/ulkomaat

Inka Kovanen, Helsingin Sanomat

Ranskan digitaalisista asioista vastaava ministeri Axelle Lemaire pyyhältää Helsingin yliopiston päärakennuksen saliin. Aloittelevien yritysten Slush-tapahtumassa Helsingissä vieraillut Lemaire on myöhässä ja kiireinen.

Ranska on digitaalisen median näkökulmasta eri linjoilla kuin moni muu maa ja EU:n komissio.

Se on ainoana EU-jäsenvaltiona asettunut poikkiteloin EU:n komission kanssa ja muuttanut lainsäädäntöään siten, että digitaalinen media maksaa erittäin alhaista arvonlisäveroa. Yhdessä Luxemburgin kanssa Ranska on uhmannut komissiota alentamalla myös sähköisistä kirjoista maksettua arvonlisäveroa.

Lemairen mukaan kyse on ennen kaikkea ilmaisunvapaudesta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta. Jos korkea verotus näivettää kotimaista mediaa ja kirja-alaa, kapenee myös ilmaisun kirjo.

"Tiedämme, että tulevaisuudessa ihmiset käyttävät yhä enemmän tabletteja kirjojen lukemiseen sekä tietokoneita tai puhelimia uutisten lukemiseen", toukokuussa Ranskan sosialistihallitukseen noussut Lemaire sanoo.

"Jos haluamme säilyttää kulttuurisen monimuotoisuuden ja ilmaisunvapauden, on äärettömän tärkeää varmistaa, että voimme soveltaa alennettua arvonlisäveroa digitaaliseen mediaan ja e-kirjoihin."

Tiivistäen kyse on siitä, että EU laskee digitaalisen median ja sähköiset kirjat palveluiksi, ei tuotteiksi. Palveluita koskee normaali arvonlisäverokanta, joka EU:n sisällä on vähintään 20 prosenttia.

Suomessa digitaalisen median ja sähköisten kirjojen arvonlisävero on 24 prosenttia. Painettujen lehtien tilausten ja kirjojen arvonlisävero on kymmenen prosenttia.

Lemairen mielestä siinä ei ole mitään logiikkaa. Tärkeää ovat kirjailijoiden tai toimittajien sanat ja työt, ei suinkaan se, missä muodossa ne yleisölle tarjotaan.

Siksi Ranska viime helmikuussa alkoi oma-aloitteisesti soveltaa digimediaan alennettua 2,1 prosentin verokantaa, joka koskee myös painettuja lehtiä. Sähköisille kirjoille veroprosentti on 5,5 aivan kuten painetulle kirjalle.

EU-komissio ärähti ja antoi viime heinäkuussa Ranskalle kaksi kuukautta aikaa antaa selvitys asiasta. Jos selvitys ei tyydytä komissiota, se voi haastaa Ranskan EY-tuomioistuimeen.

EU-komission mukaan alhainen verokanta voi vääristää kilpailua EU:n sisämarkkinoilla. Alhaisempaa verotusta vaatineiden ranskalaisten mukaan kilpailua vääristää lähinnä se, että painettu media ja digimedia asetetaan eri viivalle.

Viestinnän keskusliiton lakiasiainjohtajan Satu Kankaan mielestä on vaikea nähdä, miten sähköinen media voisi vääristää kilpailua sisämarkkinoilla.

"Lehdet ja kirjat ovat pääasiassa kansallisia tuotteita, jotka eivät kauheasti kilpaile", Kangas sanoo.

Ranska on perustellut EU-säädösten rikkomista muun muassa Ranskan kilpailukyvyllä ja halulla helpottaa perinteisen median sopeutumista mediamurrokseen.

"Painetulle lehdistölle kyse on selviytymisestä. Niiden rahoitus ei enää perustu tilauksiin, irtonumeromyyntiin tai mainosmyyntiin, ja ne etsivät uutta bisnesmallia. Jos ne katsotaan vain yhdeksi liiketoiminnaksi muun joukossa, se tietää niiden loppua", ministeri Lemaire sanoo.

Hänellä on selkeä kuva siitä, miksi juuri Ranska on alkanut näyttävästi vastustaa EU-komission verolinjausta.

"Ei ole sattumaa, että ranskalainen kirjailija sai tänä vuonna kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Ei ole sattumaa, että ranskalainen elokuva on perinteisesti menestynyt. Me olemme aina huolehtineet kirjoistamme ja kulttuuristamme, olivatpa ne verkossa tai eivät."

Nyt ranskalaiset – ja laajemmin eurooppalaiset – kulttuurituotteet ovat Lemairen mukaan taas uhattuina.

Kaiken taustalla väijyvä uhkakuva ovat isot kansainväliset nettijätit, kuten kirjojen myyntiin keskittyvä Amazon.

Ne voivat asettua halvemman verotuksen maahan, EU:n sisällä esimerkiksi Luxemburgiin, ja myydä tuotteitaan halvemmalla muissa jäsenmaissa. Paljon Yhdysvalloissa tuotettua englanninkielistä kirjallisuutta myyvä Amazon esimerkiksi asettaa ranskalaiset kirjat eriarvoiseen asemaan, Lemaire sanoo.

"Kuvitellaan, että Amazon olisi iso tekijä Suomessa. Se ei maksaisi veroja [Suomeen] ja [sähköisiin kirjoihin] ei sovellettaisi alennettua verokantaa. Kyse on siitä, suojelemmeko omaa kulttuurista moniarvoisuuttamme, jos sallimme tämän. Minusta emme suojele."

Askel Ranskan toivomaan suuntaan tapahtuu jo ensi vuoden alussa. Silloin EU:n arvonlisäveroa koskeva direktiivi muuttuu siten, että vero määräytyy kuluttajan, ei myyjän kotipaikan mukaan.

Luxemburgiin sijoittunut Applen Itunes esimerkiksi ei voi enää soveltaa myymiinsä sähköisiin sisältöihin Luxemburgin alhaisempaa kolmen prosentin arvonlisäveroa. Sen sijaan ostoihin sovelletaan arvonlisäveroa Suomen alv-kannan mukaan, Viestinnän keskusliiton toimitusjohtaja Valtteri Niiranen selittää.

"Se tarkoittaa sitä, että yritysten ei enää kannata asettua keskitetysti alhaisen verokannan maihin", Niiranen sanoo.

Niin pitkälle komissio ei vielä mennyt, että se hyväksyisi digilehtien ja kirjojen alennetun verokannan.

Siksi ministeri Lemaire toivoo myös Suomelta taustatukea yhteiseen taisteluun.

Ei se mahdoton ajatus ole. Suomalaiset digilehdet ja sähköiset kirjat saivat viime viikolla arvovaltaisia puolestapuhujia, kun Finlandia-talossa järjestetyillä mediapäivillä puoluejohtaja toisensa jälkeen sanoi kannattavansa digilehtien ja sähköisten kirjojen alennettua verokantaa.

Valtiovarainministeri Antti Rinne (sd) esimerkiksi toisti aiemmin esittämänsä kannan, jonka mukaan hän olisi valmis laskemaan median verotusta. Hän haluaisi laskea ainakin digilehtien arvonlisäveron kymmeneen prosenttiin.

Tuen ilmaus on tosin vielä kaukana siitä, että Suomi asettuisi kapinarintamaan EU:n komissiota vastaan.

Viestinnän keskusliiton Niiranen uskoo, että useat jäsenmaat ryhtyvät tukemaan alennettua alv:tä. Eivät kuitenkaan Ranskan tavoin.

"Uskon, että se tapahtuu direktiiviä muuttamalla, ja siinä voi mennä vuosia", arvioi Niiranen.
HS/21.11.2014

The keynote speech of the French deputy minister for digital affairs at Slush: Governments should work together to support start-ups.

The French minister for digital affairs Axelle Lemaire, as a member of the French government believes in bringing up the idea of governments working together to support startup ecosystems. For her, they are a source of growth and job creation.
She thinks France could be a good link between start-ups and the markets that we don’t naturally look at, between the north and the east and the rest of the world, between the south and the west.


Intervention d'Axelle Lemaire 1ère partie par francefinlandetv

In France, a support system has been created: French tech is meant to attract investors and to attract talented start-ups to be a part of a larger ecosystem. She thinks countries need to be economically competitive, but also competitive in their capacity to attract talents.


lemaire2-frenchtech par francefinlandetv

She presented the first French Tech labels recently awarded to nine cities or communities in France.


lemaire3-9cities par francefinlandetv

She also promoted the new set of visas to attract startups and entrepreneurs from outside the EU.


lemaire4-passeport par francefinlandetv

Her advice for start-ups: "The next risk you have to take is to go and discover new ecosystems that maybe you wouldn’t have thought of in the first place."


lemaire5-welcome par francefinlandetv

Julkaistu 29/12/2014

Sivun alkuun