Ranskan Eurooppa-asiain ministeri Suomessa 21.10.

Euroopan tulevaisuus puhutti Ranskan Eurooppa-ministerin vierailulla

Lähde: www.formin.fi

JPEG

"Taloudellisten ja sosiaalisten kysymysten yhteensovittaminen on nyt Euroopassa tärkeää. Kansalaisia kiinnostaa juuri sosiaalinen puoli", sanoi Ranskan Eurooppa-ministeri Catherine Colonna Suomen-vierailullaan 21. lokakuuta. Colonna toivoi, että ensi viikolla Hampton Courtissa pidettävästä Euroopan unionin valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallisesta huippukokouksesta tulisi ensimmäinen etappi vaikeuksiin joutuneen Euroopan tiellä kohti ratkaisuja. "Suuntaviivat on kuitenkin etsittävä yhdessä", ranskalaisministeri painotti. Colonnan vierailua emännöi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemi, joka on myös EU-sihteeristöstä vastaava ministeri.

Ranskan Eurooppa-ministeri Catherine Colonna tapasi päivän mittaisella vierailullaan 21. lokakuuta usean suomalaisen ministerikollegansa. Esillä oli erityisesti Euroopan tulevaisuus. Maanosan ja unionin suuria kysymyksiä Ranskan ja Alankomaiden perustuslakia koskeneiden kansanäänestysten jälkeen käsitellään ensi viikolla myös korkeimmalla mahdollisella tasolla, kun Euroopan unionin johtajat kokoontuvat Lontoon lähelle Hampton Courtiin epäviralliseen huippukokoukseen 27. lokakuuta.

"Kansalaiset odottavat, että kokouksessa käsiteltäisiin heille läheisiä asioita, talouskehitystä, työttömyyttä, energian hinnan nousua. Varmasti puhutaan myös laittoman siirtolaisuuden ehkäisemisestä", Colonna ennakoi. Erityisen tärkeänä hän piti talouspolitiikan ja sosiaalipolitiikan yhteensovittamista. "Juuri sosiaaliset kysymykset kiinnostavat kansalaisia."

Suomen ja Ranskan näkemykset talous- ja sosiaaliasioiden yhteensovittamisessa ovat Colonnan mukaan lähellä toisiaan. Ministeri kehui Suomea uuden teknologian haltuunotosta sekä innovaatioihin ja tutkimukseen ja kehitykseen panostamisesta. "Ne voisivat olla myös EU:n prioriteettaja, sosiaalisiin kysymyksiin yhdistettyinä", Colonna sanoi.

Onnistunut epävirallinen huippukokous löytäisi ranskalaisministerin mielestä suuntaviivoja Euroopan etenemiselle nykytilanteestaan. "Mutta ratkaisut on haettava yhdessä, ei niin, että asetetaan vastakkain eri malleja", Colonna korosti.

Ranskalaisten kesäkuussa hylkäämää EU:n perustuslakiluonnosta Colonna piti perusperiaatteiltaan hyvänä ja laajentuneen EU:n tarpeita vastaavana. Uutta kansanäänestystä Ranskassa ei ministerin mukaan kannattaisi järjestää. "Vastaus olisi luultavasti sama kuin ensimmäisellä kerralla." Myös perustuslain uudelleenneuvottelut voisivat Colonnan mukaan vain huonontaa lopputulosta. "Päämiesten kesäkuinen päätös katsoa tilannetta uudelleen 2006 oli järkevä. Pohdinta-aika jättää Ranskalle liikkumavaraa."

Catherine Colonna tapasi Suomen-vierailunsa aikana pääministeri Matti Vanhasen, ulkoministeri Erkki Tuomiojan, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemen sekä kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen. Keskusteluissa käsiteltiin EU:n tulevaisuuden lisäksi myös unionin uusia rahoituskehyksiä, WTO:n Hongkongin ministerikokousta, EU:n Venäjä-suhteita ja naapuruuspolitiikkaa, Suomen puheenjohtajuuskauden Asem-huippukokousta sekä EU:n kilpailukykyä.

Vierailuohjelmansa "toiseksi ulottuvuudeksi" talous- ja sosiaalipolitiikan yhteensovittamista kannattava Colonna mainitsi tutustumisen suomalaiseen työvoimapolitiikkaan ja vierailut niin työnantajien edustajien luona kuin työvoimatoimistossakin.

Ranskan Eurooppa-ministeri Catherine Colonna Suomeen

Tiedote 311/2005
14.10.2005

Ranskan Eurooppa-ministeri Catherine Colonna vierailee Suomessa perjantaina 21. lokakuuta ja käy viralliset keskustelut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemen kanssa, joka toimii myös EU-sihteeristöstä vastaavana ministerinä valtioneuvoston kansliassa. Ministeri Colonna keskustelee myös ulkoministeri Erkki Tuomiojan ja kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen kanssa sekä tapaa pääministeri Matti Vanhasen.

Ministereiden Colonna ja Kiviniemi virallisten keskustelujen aiheina ovat muun muassa EU:n tulevaisuus, EU:n uudet rahoituskehykset ja valmistautuminen WTO:n Hongkongin ministerikokoukseen. Ministeri Colonna keskustelee EU:n tulevaisuudesta myös pääministeri Vanhasen ja ulkoministeri Tuomiojan kanssa. Ulkoministeri Tuomiojan kanssa keskustelujen aiheina ovat myös EU:n ja Venäjän suhteet, EU:n naapuruuspolitiikka sekä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella järjestettävään Asem-kokoukseen valmistautuminen. Kauppa- ja teollisuusministeri Pekkarisen kanssa asialistalla ovat EU:n kilpailukykyyn liittyvät kysymykset.

www.formin.fi

Julkaistu 18/11/2011

Sivun alkuun