Libanonissa suomalainen lisäjoukko osaksi ranskalaista reservipataljoonaa

Libanon: suomalaisyksikkö osaksi ranskalaista FCR-komppaniaa DAMAN-operaatiossa

Maaliskuun 8.-22. lähes 160 suomalaissotilaan lisäjoukko siirtyi Etelä-Libanoniin, Dayr Kifan leiriin vapauttaakseen ranskalaisen laivaston jalkaväkirykmentin.

Suomalaisten liittyminen osaksi ranskalaisvahvuutta on konkreettinen esimerkki operatiivisesta tuesta, jota muutamat Ranskan liittolaiset ovat antaneet sen johdosta että maa vetosi solidaarisuuslausekkeeseen Pariisin marraskuun 2015 iskujen jälkeen. Suomalaissotilaiden lähettäminen Force Commander Reserve -komppaniaan korvaa tilapäisesti osan ranskalaisjoukoista.

DAMAN 27 -mandaatilla on näin käytössään ensimmäinen kahdenvälinen yhteistyö 1. maaliskuuta 2011 perustetussa FCR-komppaniassa. Ranskalais-suomalaisen yhteistyön on tarkoitus jatkua 18 kuukautta ja se on osoitus näiden kahden kansakunnan välisestä aseveljeydestä.

FCR kykenee välittömään toimintaan operaatioalueella ja jatkaa missiotaan rauhan palveluksessa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1701 puitteissa. Se ylläpitää edelleen kahdenvälistä yhteistyötä Libanonin asevoimien kanssa yhteisten kurssien ja harjoittelun muodossa.

DAMAN-operaatiossa on mukana lähes 700 ranskalaissotilasta ja Ranska on UNIFIL-joukkojen suurimpia osallistujamaita.

Lähde: Ranskan puolustusministeriö

JPEG

JPEG

Yhteistyö ranskalaisten kanssa alkaa Libanonissa, Suomen puolustusvoimien tiedote

Libanoniin YK-johtoiseen UNIFIL-operaatioon lähetettävän suomalaisten rauhanturvaajien lisäjoukon pääosat keskitetään operaatioalueelle 22.3.2017.

Suomi lisää osallistumistaan operaatioon noin 160 sotilaalla vastauksena Ranskan marraskuussa 2015 esittämään avunantopyyntöön. Suomalaiset vapauttavat ranskalaisjoukkoja operaation reservipataljoonasta korvaamalla ranskalaisen komppanian. Tasavallan presidentti päätti asiasta 14.10.2016.

Suomalaisten operatiivinen toiminta alkaa osana ranskalaista reservipataljoonaa FCR (Force Commander Reserve) 1. huhtikuuta. FCR:n suomalaiseen kokoonpanoon kuuluu noin 160 sotilaan jääkärikomppania, esikuntaupseereita sekä tukiosa. Poikkeuksena muuhun suomalaiseen kriisinhallintajoukkoon Libanonissa, komppanian rauhanturvaajat palvelevat neljän kuukauden rotaatioissa.

FCR:n tehtävät ovat pääosin samat kuin suomalaisilla irlantilais-suomalaisessa pataljoonassa. Joukon tehtäviin kuuluu partiointi-, vartiointi-, tarkkailu- ja saattuetehtävät. FCR tehtäviin kuuluu lisäksi Libanonin armeijan koulutus sekä toimiminen koko UNIFIL:n vastuualueella reservipataljoonana. Reservipataljoonan tehtävä on reagoida tarvittaessa UNIFIL:n joukkoihin kohdistuviin uhkiin vahventamalla alueellisesti muita joukkoja. Pataljoonan suorituskyky ja aseistus on tästä johtuen monipuolisempi ja vaativampiin tehtäviin tarkoitettu. FCR:ssa toimiva henkilöstö on saanut koulutusta muun muassa joukkojen hallintaan ja eri asejärjestelmiin.

Suomi toimii Libanonissa edelleen myös osana irlantilais-suomalaista pataljoonaa (IRISHFINBATT). Suomalainen kriisinhallintajoukko Libanonissa (SKJL) muodostuu huhtikuusta alkaen irlantilais-suomalaisen pataljoonan jääkärikomppaniasta sen esikunta- ja tukiosista sekä FCR:n jääkärikomppaniasta ja sen tukiosista. Osallistuminen FCR:n toimintaan nostaa suomalaisten kokonaisvahvuuden Libanonissa jälleen noin 340 rauhanturvaajaan 1.4.2017 - 31.8.2018 väliseksi ajaksi.

Tehtävänsä mukaisesti UNIFIL avustaa Libanonin väestöä luomalla vastuualueelleen turvallisen ja vakaan ympäristön. Tehtävään sisältyy myös humanitaarisen avun toimittamisen varmistaminen. Operaatio koordinoi tehtävänsä Libanonin ja Israelin hallitusten kanssa.

Osallistuminen operaatioon tukee Puolustusvoimien kriisinhallinnan suorituskyvyn kehittämistä ja etenkin reserviläisen osaamisen kehittämistä sekä kotimaan puolustuksen että kansainvälisten tehtävien tarpeeseen.

JPEG

Tiedote Puolustusvoimien sivuilla

Julkaistu 28/08/2017

Sivun alkuun