Euroopan interventioaloitteeseen osallistuvien maiden yhteinen lehdistötiedote [fr]


JPEG

Suomen puolustusministeriön tiedote Euroopan interventioaloitetta koskevan aiesopimuksen allekirjoittamisesta:

Puolustusministeri Jussi Niinistö osallistui 7.11.2018 Pariisissa järjestettyyn EI2-maiden puolustusministerikokoukseen. Kokousta emännöi Ranskan puolustusministeri Florence Parly.

Kokouksessa puolustusministeri Niinistö allekirjoitti Euroopan interventioaloitetta (EI2) koskevan aiesopimuksen (Letter of Intent). Kyseessä on osallistujamaiden keskinäisen poliittisen yhteisymmärryksen ilmaisu, jolla sitoudutaan osallistumaan EI2-aloitteeseen. Aiesopimuksessa on linjattu myös EI2:n perustamista koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan (Memorandum of Understanding, MoU) laatimisen aloittaminen.

Suomen osallistumisesta Euroopan interventioaloitteeseen on linjattu Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

EI2-osallistujamaita ovat Suomen lisäksi Ranska, Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Portugali, Saksa, Tanska ja Viro.

Ranskan ja Suomen puolustusyhteistyötä koskeva puiteasiakirja allekirjoitettiin

Ranskan ja Suomen puolustusministerit Florence Parly ja Jussi Niinistö allekirjoittivat puolustusyhteistyötä koskevan puiteasiakirjan 4. lokakuuta 2018 Brysselissä pidettävän Naton ministerikokouksen yhteydessä.

« Allekirjoitin tänä aamuna suomalaisen kollegani @jniinisto ’n kanssa puiteasiakirjan puolustusyhteistyön vahvistamisesta. Vahvojen ja luottamuksellisten suhteidemme avulla edistämme maidemme ja Euroopan puolustusta.” Puolustusministeri Florence Parly

Ranskan puolustusministeriön tiedote kahdenvälistä puolustusyhteistyötä koskevan puiteasiakirjan allekirjoittamisesta Suomen kanssa (Pariisi 2. lokakuuta 2018)

Ranskan ja Suomen puolustusministerit Florence Parly ja Jussi Niinistö allekirjoittavat puolustusyhteistyötä koskevan puiteasiakirjan 4. lokakuuta 2018 Brysselissä pidettävän Naton ministerikokouksen yhteydessä.

Kyseessä on ensimmäinen Ranskan ja Suomen välinen puolustusyhteistyötä koskeva puiteasiakirja. Presidentit Emmanuel Macron ja Sauli Niinistö ilmoittivat ennakolta sen allekirjoittamisesta yhteisessä lehdistötilaisuudessaan Helsingissä 30. elokuuta 2018.

Asiakirjan allekirjoituksella Suomi ja Ranska korostavat tahtoaan vahvistaa strategista yhteistyötään turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

(Ranskan puolustusministeriön tiedote)

Julkaistu 07/06/2019

Sivun alkuun