Ensimmäinen kansainvälinen vähähiilisen ja resurssitehokkaan talouden foorumi järjestetään Pariisissa 12.–14.12.2017 [fr]

PNG
Ensimmäisenä kansainvälisenä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen keskittyvänä tapahtumana World Efficiency Solutions tarjoaa yhä laajemman kansainvälisen yhteistyöverkoston ja viisi aihealuetta: matchmaking, expo, showcase, summit, training. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ilmoittanut toimivansa World Efficiency Solutions -tapahtuman suojelijana. Ranskan ympäristöministeri Nicolas Hulot osallistuu tapahtumaan.

● The Summit: Talouden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tapahtuman pääteema. Summit järjestää lukuisia aihetta käsitteleviä istuntoja, jotka koskevat mm. vähähiilisiä strategioita rakentamisessa, logistiikassa, kuljetuksissa ja liikkumisessa, elintarviketeollisuutta, energiatehokkuussopimuksia teollisuudessa; hajautettua energiantuotantoa ja digitaalisen teknologian etuja. Samaan aikaan tapahtumassa esitellään lukuisia hiilineutraaliuteen tähtääviä tuotteita ja palveluita.
Myös kiertotalous on monien konferenssin istuntojen puheenaiheena. Aiheena ovat mm. tuotanto ja kulutus kiertotaloudessa, ratkaisut ja teollinen yhteistyö, kiertotalouden vaikutukset kestävään rakentamiseen (Alliance HQE-GBC -konferenssi), uraan ja työllisyyteen sekä strategia paikallistason kehityssuunnitelmien laatimiseksi. Word Efficiency Solutions tarkastelee kiertotalouden soveltamista rakentamisen, autoteollisuuden, vesialan ja ruuan prosessoinnin sektoreilla.
Koska kaupungeilla ja alueilla on merkittävä rooli ekologisiin polttoaineisiin ja uusiin energiamuotoihin siirtymisessä, ne ovat vahvasti esillä myös World Efficiency Solutions -tapahtumassa. C40-verkosto esittelee Reinventing Cities -ohjelman kautta toteutettuja kaupunkihankkeita yhdessä kaupunkien edustajien kanssa sekä järjestää workshoppeja ja matchmaking-tilaisuuksia.
Pariisin ilmastokokouksen yhteydessä World Efficiency Solutions -tapahtumassa tarkastellaan myös vihreän talouden tämän vuotisia käännekohtia ja mietitään mahdollisia tulevaisuudennäkymiä. Sen yhteydessä esitetään Ranskan presidentin, Maailmanpankin ja YK:n järjestämän ilmastokokouksen tärkeimmät saavutukset ja Ranskan ympäristöministeriö esittelee uudet ideansa vihreän kasvun tukemiseen liittyen.

● Innovation ja Start-Up: Koska innovaatioilla on keskeinen rooli talouden muutoksessa, World Efficiency Solutions kiinnittää erityistä huomiota niihin. Esimerkiksi Innovation Showcase esittelee innovatiivisia ratkaisuja, joilla on vahva markkinapotentiaali kaikissa tapahtumaan osallistuvissa maissa. Lisäksi useat näyttelyosastot hostaavat startupeja ympäri maailmaa ja erityinen WE "CUB" -tila antaa nuorille lupauksille mahdollisuuden esitellä innovatiivisia ratkaisujaan ja saada näin näkyvyyttä.

● Business Matchmaking: Vihreän kasvun ensisijaisena tavoitteena on tehokkuus sekä resurssien ja hiilen vähentyvä käyttö. Siirtyminen vähähiiliseen kiertotalouteen merkitsee myös merkittäviä muutoksia tapaan jolla työskentelemme, kommunikoimme ja teemme yhteistyötä. Rohkaistakseen keskustelua näistä iaheista World Efficiency Solutions -tapahtuman "matchmaking vocation" auttaa löytämään oikeat keskustelukumppanit. WE Connectin verkkotyökalun lisäksi kolmipäiväinen tapahtuma tarjoaa monia muita mahdollisuuksia verkostoitumiseen.

Lisätietoja:
www.world-efficiency.com
Vincent Joly / Mobile : +358 50 543 6809 / E-mail: vincent.joly@businessfrance.fr

Julkaistu 21/12/2017

Sivun alkuun