Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Irlannin, Italian, Kreikan, Luxemburgin, Portugalin, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tanskan lausunto koskien EU:n jäsenvaltioiden poikkeustoimia ja EU:n yhteisiä arvoja [fr]

Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Irlannin, Italian, Kreikan, Luxemburgin, Portugalin, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tanskan lausunto koskien EU:n jäsenvaltioiden poikkeustoimia ja EU:n yhteisiä arvoja

Tässä ennakoimattomassa tilanteessa on oikeutettua, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön poikkeuksellisia toimia kansalaistensa suojelemiseksi ja kriisin voittamiseksi. Olemme kuitenkin syvästi huolissamme siitä, että tiettyjen poikkeustoimien käyttöön ottaminen saattaa vaarantaa oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja perusoikeuksien toteutumisen. Poikkeustoimet tulisi rajoittaa koskemaan ainoastaan aivan välttämättömiä asioita, niiden tulisi olla oikeassa suhteessa ja väliaikaisia, ja niitä tulisi säännöllisesti valvoa, ja edellä mainittuja periaatteita ja kansainvälisen oikeuden velvoitteita tulisi kunnioittaa.

Ne eivät saisi rajoittaa sananvapautta tai lehdistönvapautta. Meidän täytyy toimia yhdessä tämän kriisin voittamiseksi ja yhteistuumin ylläpitää eurooppalaisia periaatteita ja arvoja. Sen vuoksi me tuemme Euroopan komission aloitetta valvoa poikkeustoimia ja niiden käyttöä taataksemme, että unionin perusarvoja pidetään yllä, ja kehotamme yleisten asioiden neuvostoa ottamaan asian käsittelyyn tarpeen mukaan.

Julkaistu 03/04/2020

Sivun alkuun